… Stockholms universitet.Extentor.nu har samlat tusentals tentor för hundratals kurser från samtliga högskolor och universitet i Sverige Vi lägger upp gamla tentor med studentsvar för kurser på grundnivå Tentamensregler. Ditt tentaresultat visas i fastreg under betyg och i Ladok senast tre veckor efter aktuellt tentamenstillfälle. Aktuell lokal visas här på studentwebben och i fastreg. Du har inte rätt att tenta på annan plats än vid Stockholms universitet. Efter tenta. Vid tentan. All; ... Tentaplugg - gamla tentor.xlsx Stockholm Uni. Sweden * We aren't endorsed by this school. Ta med giltig legitimation. * * School Info Stockholms universitet (Stockholm Uni.) Stockholms universitet med utbildning och forskning på högsta nivå. has 40 departments in Course Hero with 382 documents and 1 answered question. www.su.se Stockholms universitet (Stockholm Uni.) Gamla tentor stockholms universitet. Kom i tid, är du 30 min sen släpps du inte in!