Det första fartyget med Eriksbergsbyggd dieselmotor, NB 214, M/S FALSTERBO, ett 6650 tons lastfartyg med en motor på 2000 IHK, levereras 1925. Redan på 30 talet kunde dåvarande Radiotjänst med primitiv inspelningsutrustning simulera en direktsändning. Levererades 8 november 1958 till Rederi Ab Transoil, Göteborg. Även under andra världskriget hade varvet sysselsättning, bl.a. Detta fartyg, som var av en helt ny typ. Utchartrad till Anco Service. Inledningsvis var alla offshoreenheter byggda på licens ifrån amerikanska Friede & Goldman men detta tog alltså ny vändning tack vare den egna, avancerade produktutvecklingen.

Det bolag som ägde Lindholmens säteri gick i konkurs 1844 och ropades in på exekutiv auktion för Handelsaktiebolaget Mattsson & Braunes räkning. Skrov- och detalj konstruktionsarbetet utfördes på Götaverken under ledning av Vilhelm Rören och Karl Gustav Gislén. Omdöpt till ANCO SPRING.. 1967 01 17. Här finns allt från papyrusflottar på afrikanska floder till hangarfartyg, men de flesta bilderna återger svenska fartyg fotograferade på 1940- och 1950-talet. Human translations with examples: ships built, this was based on. Spant och bottenstockar mm var av "Bondur". 1958 05 18. Men det kanske viktigaste av allt, Götaverken fick därmed en anledning till att på egen hand börja konstruera plattformar, vilket bär frukt än idag. Varvet övertogs 1940 av Götaverken, som därefter försåg varvets nybyggen med maskiner. Under perioden 1931 till 1944 byggdes ett femtiotal fartyg på tillsammaans 220 000 ton.

år 2014. Redan på 30 talet kunde dåvarande Radiotjänst med primitiv inspelningsutrustning simulera en direktsändning. Huvudparten, 31/32-delar av egendomen, överläts nästan genast till två storbönder, som fortsatte att där bedriva jordbruk.På den del som Mattsson & Braunes behöll, växte Lindholmens varv upp. [1] [2] Efter att ha tittat igenom årsnumret som är på 28 sidor kan man konstatera att Curt S. Ohlsson var en utomordentligt skicklig fotograf. Årsnummer 1996. Inledde Götaverkens byggande av tankfartyg och blev urtypen för flertalet sådan i Sverige byggda tankfartyg. Varvet bytte 1867 namn till Göteborgs Mek. Här från en sjösättning på Götaverken i januari 1937. Götaverken – Cityvarvet, Göteborg grundades som Keillers Werkstad 1841 som levererade sitt första fartyg 1847, bogserbåten Kare. Genom sin tidiga satsning på motorfartyg kom Götaverken att på Contextual translation of "hierarktiskt byggda" into English. Skrovet var som nämnts byggt av lättmetall, (tyska aluminiumlegeringar). genom byggandet av två minsvepare och en kustjagare. 1964 01. Werkstads Aktiebolag och 1916 till Götaverken.

• Den l September är det 25 år sedan M/T Hamlet lämnade Götaverken. Båten hade dimensionerna Löa 31,5 m, B 4,75 m och djupgående O, 93 m. Deplacementet var 35 ton. Här från en sjösättning på Götaverken i januari 1937. Sjösatt. Motorn byggdes på GÖTAVERKEN; 1924 Ett licensavtal träffas med B&W om byggande av dieselmotorer av deras konstruktion. Det är samtidigt det största fartyg som hittills byggts på varvet. Den 16 September godkänner Byggnadsnämnden ritningarna till påbyggnaden av Götaverkens ritkontor.