Farligt avfall används som ett samlingsnamn för avfall som på kort eller lång sikt ger upphov till skada hos människa, djur eller ekosystem om det inte omhändertas på rätt sätt. Det kan till exempel vara föremål eller ämnen.

Vi hjälper dig att göra skillnad
Se komplett utbud för företag Anpassade lösningar för företag i Örebro. Farligt avfall Örebro.

Den information som Stena Metall samlar in och lagrar under den normala användningen av Stena Metalls webbsidor används för att säkerställa funktionaliteten av webbsidorna, förbättra användarupplevelsen, integrera med sociala medier samt för att visa relevanta annonser som är anpassade efter dina intressen. Till yrkesmässiga transporter räknas transporter av någon annans avfall.

Visa tjänster för privatpersoner.

Sträva efter att återanvända och återvinna. Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Vi har kunskap och de tillstånd som krävs för att hjälpa dig med effektiv och säker hantering av allt slags farligt avfall. Farligt avfall i Örebro Örebro.

Våra helhetslösningar inom farligt avfall passar de flesta brancher och verksamheter. Allt för att värna miljön och undvika hälsorisker, allt för att du som kund ska känna dig … Expert på farligt avfall Behöver du hjälp med farligt avfall? Farligt avfall behandlas i en process där detta stabiliserats genom att blandas med bl.a.

Vi arbetar utifrån följande synsätt: Förebygg uppkomst av avfall.

Schaktmassor är oftast avfall. Tjänster inom farligt avfall Örebro.
Expert på farligt avfall Behöver du hjälp med farligt avfall? Yrkesmässiga transporter av farligt och övrigt avfall kräver alltid tillstånd. Örebro kommun jobbar aktivt med att sprida information och kunskap om farligt avfall och FA-bilen som körs i kommunen. I Miljöbalken framgår vad som klassas som avfall. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi erbjuder en säker och miljöriktig hantering, professionell miljörådgivning och tjänster som underlättar ditt arbete. Farligt avfall i Köping, Arboga och Kungsör ska lämnas till återbruken i Västra Mälardalen. Yrkesmässiga transporter av avfall. Kontakta SUEZ i Örebro Välkomna att kontakta vår lokala och kunniga kundtjänst vid frågor om ditt avfall. Har du koll på vad du kan slänga i soptunnan och vad du som klassas som farligt avfall? Lämna därför alltid ditt farliga avfall på en miljöstation eller till våra återvinningscentraler. Ett företag, kopplat till den batteriskandal som tidningen lyft, misstänks ha dumpat giftigt avfall utanför ett lägenhetshus i Örebro. Det kan till exempel vara föremål eller ämnen. Avfall är sådant som du vill göra dig av med eller är skyldig att göra dig av med. Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Farligt avfall är skadligt för miljö, djur och människor och måste hanteras rätt. Du kan lämna max 25 kg farligt avfall per besök på ÅVC. gips.

SUEZ erbjuder effektiva lösningar för hantering av farligt avfall. Ditt ÅVC-kort belastas inte men visa gärna det för personalen.

Vi arbetar utifrån följande synsätt: Förebygg uppkomst av avfall. Sträva efter att återanvända och återvinna. Avfall är sådant som du vill göra dig av med eller är skyldig att göra dig av med. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Länsstyrelsen arbetar med prövning och tillsyn inom avfallsområdet. Vår vision är ”Det finns inget avfall”. Vi erbjuder en säker och miljöriktig hantering, professionell miljörådgivning och tjänster som underlättar ditt arbete. Om farligt avfall överlåts skall det åtföljas av en identifieringsblankett innehållande de uppgifter som anges i avsnitt A i bilaga 1 till rådets direktiv 84/631/EEG av den 6 december 1984 om övervakning och kontroll inom Europeiska gemenskapen av gränsöverskridande transporter av farligt avfall(9), senast ändrat genom direktiv 86/279/EEG(10). Avfallsdefinitionen framgår i Miljöbalken 15 kap 11 §: "Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med." Priserna gäller företagens farliga avfall samt hushållslass över 50 kg. Tänk på att även om du köper eller får materialet kan det räknas som yrkesmässig transport av avfall. Allt för att värna miljön och undvika hälsorisker, allt för att du som kund ska känna dig trygg. Länsstyrelsen arbetar med prövning och tillsyn inom avfallsområdet.