Kvar av BKB:s smalspår är det nu bara linjen Bredåkra - Tingsryd och vidare mot Växjö. År 1683 upprättades Blekinge …
Från 1658 stod Blekinge under Kristianstads län … De smalspåriga ångloken kommer att ha jobb i ytterligare några år. Före 1907 ingår handlingarna rörande kronouppbördsärenden m.m. Den invigdes 1821 och hade ursprungligen sitt säte i Kristianstad. Före detta sjukhusbyggnad, kokhus och desinfektionshus Den nordöstra delen av Stumholmen var förr en liten ö för sig, Laboratorieholmen, och ett av husen där är det Gamla epidemisjukhuset. Kronokassörstjänsten upphörde 1946-07-01 och staden lades under häradsskrivaren i Sölvesborgs fögderi (KK 1947 nr 18). Mellan 1231 och 1658 tillhörde Blekinge Danmark.

Eftersom befolkningsutvecklingen var större i Malmö — som blev domkretsens största stad under senare delen av 1800-talet — flyttade hovrätten hit 1917. Olympiaområdet var redan bebott i början på 1000-talet fKr. Holmen har tidigare hetat "Fyrvärks och laboratorieholmen" senare "Epidemisjukhusholmen". L's tillkomst har satts i samband med försök att stävja hanseaternas maktställning i Östersjön.
Staden fick förnyade privilegier 1415, och vid samma tid sannolikt även sitt äldsta vapen. NAD: SE/LLA/10202: Volume from Kronokassören i Sölvesborg : Tax/census records STADEN SYLFWITSBORG är en liten sjöstad som före detta ägt stapelfrihet och makt att handla på utrikes orter; men sedan den igenom kriget och i krigstider kommit så av sig att invånarna voro få, och handeln liten eller ingen, och Carlshamn så nära invid blev anlagd, miste hon 1668 sin stapelfrihet Van de Stadt 34 Jeanneau Sun Odyssey 36i Bavaria 34 Comfortina 35 Arcona 400 Dufour 380 Grand Large Hallberg Rassy Monsun 31 Westfjord 340 Scanner 399 DS CB 365 Hallberg-Rassy 48 MkII Comfortina 38 First 31.7 Elan 37 Dufour 380 Grand Large First 31.7 Aquador 26 HT Sweden Yacht 340 Bavaria 34 Cr Hanse 385 Beneteau Oceanis 390 Hanse 370e Hanse 325 Bavaria 39 Elan 333 … Detta är en lista över de städer i Sverige som var stadskommuner under perioden 1863–1971 och ytterligare några innan dess som hade stadsprivilegier men förlorade dessa innan 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft (dessa är markerade med röd bakgrund). The Salme ships are two clinker-built ships of Scandinavian origin discovered in 2008 and 2010 near the village of Salme on the island of Saaremaa, Estonia.Both ships were used for ship burials here around AD 700–750 in the Nordic Iron Age and contained the remains of more than 40 warriors killed in battle, as well as numerous weapons and other artifacts.

Från 1658 stod Blekinge under Kristianstads län fram till år 1680 då det förenades med Kalmar län. Sylfwitsborg.