Ett stort antal gator i Stockholms stad är sedan 2018 reglerade med vägmärkena Enkelriktad trafik och Förbud mot infart med fordon, båda försedda med tilläggstavla Gäller ej cykel. Det finns i konventionen också en variant, med bara en släpvagn utan dragfordon avbildad.

Märket anger förbud mot infart med fordon.

När ett förbudsmärke är uppsatt tillsammans med märke E5, tättbebyggt område, gäller förbudet inom hela området, om inte annat anges för en viss väg eller vägsträcka. Mopeder förbjudet. Beslut om förbud mot infart med fordon utom föreskrifterna (0180 2019:01242) I fråga om förbud mot infart med fordon som meddelas genom lokala trafikföreskrifter innebär det inte att trafiken är enkelriktad utan endast att fordon inte får föras in på den plats eller de platser som anges i föreskrifterna. 11:01 Det är ej skylt i och det står. Ett eventuellt förbud skall utmärkas med … Skyltarnas namn Skylt C3 heter egentligen ”Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II” och skylt C1 ”Förbud mot infart med fordon” i vägtrafikförordningen, men det blir för klumpigt i löpande text. Cykel och moped får dock ledas. ← Förbud mot trafik med moped klass II Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods → 1 tanke kring ” Förbud mot trafik med cykel och moped klass II ” Anton skriver: december 10, 2017 kl. Ej iakttagit väjningsplikt (Infart på huvudled, motorväg, motortrafikled där accelerationsfält saknas, när fordon kommer in på väg, mot fordon inne i cirkulationsplats) Anm. C 2 ... Märket anger förbud mot trafik med cykel och moped klass II. C 1 Förbud mot infart med fordon . Inga fordon får passera märket. C1 - Förbud mot infart med fordon Förbudsmärken av förstärkt typ tillverkad av kantbockad aluminiumplåt med monteringslister BLF på baksidan för snabb … Det används i samband med enkelriktade gator och är oftast böjt. Begränsas ofta med tilläggstavlor som anger något fordonsslag som undantas från förbudet.

Påbjuden cykelbana. Förbud mot trafik med cykel och moped klass II. skyldigheter mot … Här får du inte cykla, men du får leda cykeln.

1.2.2 Förbud mot infart med fordon ... 1.2.10 Förbud mot cykel- och mopedtrafik Ägare till enskild väg kan, enligt 10 kap.

C2.

Skylten används i många länder. Får jag med min klass 2 moppe köra där då ?

10 § Trafikförordningen (1998:1276), avgöra i vilken omfattning trafik med motordrivna fordon skall få förekomma på vägen.

De finns med i FN:s konvention, och avser där förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn, utom påhängsvagn och enaxligt släp. Förbudsmärket, förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods, anger att det är förbud att passera märket fordon med last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Förbudsmärken anger att någonting är förbjudet, till exempel förbud mot att parkera fordon.

Här får du varken gå, cykla eller åka moped. Om skylten Motortrafik förbjuden I Göteborg har skylten Motortrafik förbjuden nyligen börjat användas för att dubbelrikta för cyklar. Förbud mot infart med fordon. Förbud mot trafik med fordon. Den avser "förbud mot trafik med motordrivet fordon med … Motorväg och motortrafikled. En bana för trafik med cykel … Här får du inte cykla in, men du får leda cykeln.

C 9 Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods. C 11 Förbud mot trafik med moped klass II.

Förbudet gäller från platsen där märket sitter till nästa korsning om inte annat anges.