Påminner om att nu på fredag 25 augusti är sista dan innan kursen stängs för säsongen. Hoppa till: navigering, sök. Efter det har du ytterligare några dagar om du skulle behöva komplettera någon inlämningsuppgift.

Förberedande kurs i matematik (MM1003), 7,5 hp, är för dig som vill fräscha upp eller fördjupa dina matematikkunskaper inför universitetsstudier.

Förberedande kurs i matematik 1. Denna nätbaserade kurs - kallad Sommarmatte - vänder sig till dig som vill vara ordentligt förberedd. Kursen består 6 övningstillfällen med självstudier under handledning. Kursen behandlar bland annat talsystem, algebra, polynom, kombinatorik, logik, funktionslära, derivata och integraler. Förberedande kurs i matematik 1 (1.5 MB) Förberedande kurs i matematik 1 (2 sidor per blad) (1.2 MB) Lösningar till övningar i förberedande kurs i matematik 1 (1.7 MB) Lösningar till övningar i förberedande kurs i matematik 1 (2 sidor per blad) (1.8 MB) Via vår kursmiljö på nätet, som innehåller ett modernt och tydligt läromedel, får du kontakt med både lärare och kurskamrater Har du läst sommarmatte SF0001 'Förberedande kurs i matematik' vid KTH tidigare men inte blev helt klar? Kandidatprogram. Den här kursen är till för dig som ska läsa en utbildning där matematik ingår, och som vill vara ordentligt förberedd inför kursstarten. Förberedande kurs i matematik 1 (2 sidor per blad) Lösningar till övningar i förberedande kurs i matematik 1; Lösningar till övningar i förberedande kurs i matematik 1 (2 sidor per blad) Hur du arbetar med kursen. Studieinformation.
Kurser i matematik Skriv ut.

Nu finns ett enkelt sätt att komma bättre rustad till dina högskolestudier .

Du som läser Förberedande kurs i matematik vid KTH i sommar! Kursen är … Masterprogram. Matematiska institutionen vid Stockholms universitet, www.math.su.se; KTH Matematik, www.math.kth.se Resurscentrum för nätundervisning vid KTH har idag tillsammans med den matematiska institutionen vid Stockholms universitet tagit över uppdraget att driva nätkurser i matematisk vetenskap från det virtuella centret. Matematik - Kompendium av Peter Jochumzen; Förberedande kurs i matematik 1 MATH.SE; KTHs SommarMATEMATIK 2002; Repetitionsmaterial för kompletteringskurs i matematik KTH; Högskola - Universitet ALGEBRA Videokurs i Matematik (- Matematik 2000, Kurs A Grundbok -) IT-center; Förberedande och Repetition kurser Lär lätt!
Har du tänkt bedriva högskolestudier där matematik ingår, eller används?