Fetma hos barnafödande kvinnor ökade från cirka 5 % 1990 till 12 % 2007. In 2010, overweight and obesity were estimated to cause 3.4 million deaths, 3.9% of years of life lost, and 3.8% of DALYs globally. Studien är baserad på 20 olika studier i Sverige, USA och Australien där 10.000 hade extrem fetma och 300.000 var normalviktiga. Vändningen kallas adiposity rebound. Personer äldre än 70 år klassificeras BMI < 22 som undervikt samt BMI 24 som optimalt funktionsmässigt. Kraftig övervikt kallas fetma. För att göra det enklare att läsa tabellen, är viktgränserna för just din längd ifyllda här: Individer med ett BMI, ett mått på fetma som bygger på jämförelse mellan längd och vikt, mellan 25 kg/m 2 och 30 kg/m 2 anses vara överviktiga medan ett BMI över 30 kg/m 2 definierar fetma. BMI är ett mått på din kroppsmassa. BMI-kurvan hos barn sluttar neråt från ettårsåldern och vänder uppåt vid 6 års ålder. Body Mass Index, or BMI, is used as a screening tool for overweight or obesity… COVID-19: Severe Obesity (a BMI of 40 or Higher) May Raise Risk of Severe Illness Weight that is higher than what is considered as a healthy weight for a given height is described as overweight or obese. Extrem fetma är en av framtidens största utmaningar för sjukvården och ställer extra stora krav på dig som vårdpersonal, både i hur du ger ett faktiskt stöd i förflyttningar men också kring bemötande. Det behövs ökade kunskaper om orsakerna bakom extrem fetma. Ökad risk att drabbas av följdsjukdomar • BMI 35 - 39,9 Svår fetma. Du kan få hjälp om du behöver det. Mer än 10 ggr ökad risk att dö i förtid, jmf med en normalviktig. Lider du av fetma? Obesity means having a BMI … • BMI 30 - 34,5 Fetma. Med fetma avses här de personer som har ett BMI på 40 eller högre. Fetma – BMI över 30. 5 kg/m 2); obesity (BMI ≥30 kg/m 2); and severe obesity (BMI ≥35 kg/m 2). extrem fetma (BMI över 40) eller någon neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen; barn med funktionshinder; gravida (som inte vaccinerades mot svininfluensan A(H1N1) under 2009 eller 2010. Det visar en studie som presenteras i JAMA. Det rör sig om ett amerikanskt material med 8 834 individer som, då studien påbörjades 1996, var i åldern 12–21 år. Sambandet är särskilt starkt för kvinnor. En person som väger 80 kg och är 1,75 cm lång får BMI 26 ( 1,75 x 1,75 = 3,0625 80 kg/ 3,0625 = 26,1 ) BMI > 40 kallas Extrem fetma BMI-värdet får man genom att dividera vikten med kvadraten på längden. BMI=body-mass index. Till personer med kronisk hjärt-och/eller lungsjukdom, astma (barn/ungdom astma grad 4), kronisk lever eller njursvikt, instabil diabetes mellitus, neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen, extrem fetma (BMI >40), kraftigt nedsatt immunförsvar av sjukdom eller medicinering, eller flerfunktionshinder hos barn. Övervikt och fetma hos barn och ungdomar är en kraftig riskfaktor för vad som klassificeras som »extrem fetma«, dvs BMI ≥40. Resultatet visade att de som hade ett BMI över 45 minskade i genomsnitt sin livslängd med 8,9 år. Obesity (BMI of 30 or more) was associated with a loss of 4.2 years of life in men and 3.5 years in women, with excess weight associated with a higher risk of …