Outsourcing av lön och HR. Försäljningen i USA sker via det amerikanska dotterbolaget Aimpoint Inc. Aimpoint är ett företag inom Sandberg Development-koncernen. Medellöner för detta yrke och andra inom Ekonomi, juridik, samt annan nyttig statistik. YH-utbildning Ekonomi & redovisningskonsult . En stor del av vardagen är också att analysera och agera som rådgivare åt kunderna. De gör det snabbt och kostnadseffektivt samt kvalitetssäkrar med utökade bakgrundskontroller, då det är extra viktigt för våra kunder vid en ekonomirekrytering.

Företaget har mer än 250 anställda och omsätter drygt 750 MSEK, varav mer än 90 % på export.
Resultatet av detta blev att exempelvis 'redovisningskonsult' bröts ut ur en större yrkesgrupp för att mer detaljerat visa löneläget för just detta yrke.Därför kan lönestatistiken skilja kraftigt mellan 2013 och 2014. Det finns en del att tänka på när det kommer till ekonomi och redovisning, därför vill du ha enkla rutiner och tydliga processer som gör att du kan driva din verksamhet på ett säkert sätt och inte behöva tänka på om din redovisning är i ordning.

TNG har lång erfarenhet av bemanning, konsultuthyrning och rekrytering inom ekonomi och lön och våra kunder finns inom de flesta branscher. Lönestatistik med bruttolöner per månad för … Med vår kompetenta problemlösning och rådgivning månar du om företagets ekonomi. För fjärde året i rad har vi blivit rankade som en av Sveriges bästa arbetsgivare – och det tänker vi fortsätta vara.

Det jag speciellt uppskattar är att de alltid är hjälpsamma och återkommer snabbt när man kontaktar dem. YH-utbildning Ekonomi & redovisningskonsult . På två år får du eftertraktad kompetens att ta ett affärsmässigt helhetsansvar i rollen och jobba självständigt i en bransch med stor efterfrågan på kompetent personal.

De analyserar och beräknar de ekonomiska effekterna av olika insatser inom hälso- och sjukvården och vad sjukdomar och olycksfall kostar samhället. Huvudkontoret ligger i Malmö och produktionsenheter finns i Malmö och Gällivare.

En stor del av vardagen är också att analysera och agera som rådgivare åt kunderna. En redovisningskonsult jobbar med löpande bokföring och att upprätta bokslut och inkomstdeklarationer. Azets är ledande leverantör av ekonomi och lönetjänster i Norden.

För dig som är redovisningskonsult men inte är auktoriserad, kan vi erbjuda Srf Redovisningspaket. Detta innebär att tidigare yrkesgrupper delades upp i mer detaljerade yrkeskoder. Lönestatistik för Redovisningskonsult gör att du enkelt ser om du har rätt lön.

Medellöner för detta yrke och andra inom Ekonomi, juridik, samt annan nyttig statistik. Bland dina kollegor finns specialister inom juridik, rådgivning, affärsutveckling, fastighetsförmedling och lön. Vill du kunna ta ett affärsmässigt helhetsansvar för redovisningsarbetet på en ekonomiavdelning eller en redovisningsbyrå? Du tar även fram andra ekonomiska underlag. Vi har arbetat med dem i ca 3 år och det har fungerat väldigt väl.

Viktig information - Nya yrkeskategorier.



Paketet innehåller det mesta du behöver för en enklare vardag i jobbet, vilket innebär branschinformation, rådgivning, standards samt förmåner och rabatter, e … I yrkesrollen ger du service till såväl kunder som till anställda.

Ekonomi- och Redovisningskonsult Vill du jobba självständigt och hjälpa företag med redovisning och bokföring? Vi är specialiserade på att lösa verksamhetskritiska uppgifter så att ni kan arbeta mer effektivt, vara mer flexibla och fokusera på kärnverksamheten. Auktoriserad redovisningskonsult löner. 2014 införde SCB nya yrkeskoder.


Vill du kunna ta ett affärsmässigt helhetsansvar för redovisningsarbetet på en ekonomiavdelning eller en redovisningsbyrå?

Du lär dig företagsekonomiska grunder, bokslut, revision, internredovisning, internationell redovisning, finansiering och beskattning.

Digitaliseringen inom ekonomiområdet medför att rutinmässiga arbetsuppgifter håller på att automatiseras och mer fokus läggs på analys och rådgivning.

Vi bistår med rådgivning och hjälp med ert företags redovisning, lön och ekonomi.