Våra försäkringar. Omfattningen av din försäkring framgår av försäkringsvillkoret. Olika försäkringar kan dock skilja sig väldigt mycket och det är viktigt att utgå från den byggnad man försäkrar samt vilken risk säljaren vill ta. Dolda fel regleras i Jordabalken. Dolda Fel. Genom de flesta fastighetsmäklare och besiktningsbolag kan du få hjälp med information om hur du kan teckna en dolda … Försäkringen kostar 700 kr och gäller i … Att sälja sitt hus kan vara både befriande och sorgligt. Intyget ska maximalt varit 7 dagar gammalt. Du som köper har undersökningsplikt av fastigheten. För varje förmedlad kattförsäkring minskas priset för din dolda fel-försäkring med 100 kronor. Du kan försäkra din hund om den är minst sex veckor, men den får inte ha fyllt sju år. Du kan läsa mer om försäkringarna under övriga flikar på denna webbsida samt i förköpsinformationen och försäkringsvillkoren som du hittar här. Tar du över en äldre hund som redan är försäkrad i Folksam, kan du själv teckna en ny försäkring på den. Uppdaga Dolda Felförsäkring erbjuder ett grundläggande skydd för dolda fel medan Uppdaga Mer och Uppdaga Mest Dolda Felförsäkring erbjuder ett mer omfattande skydd. Willis Towers Watson Sweden AB erbjuder tillsammans med Gjensidige Uppdaga Dolda Felförsäkring, Uppdaga Mer Dolda Felförsäkring och Uppdaga Mest Dolda Felförsäkring som kan hjälpa dig som säljare om ett dolt fel skulle upptäckas i det hus du har sålt. Avlivning Det innebär att dolda fel-försäkringen kan bli helt gratis. Det är undersökande veterinär som avgör huruvida ett fel är att anse som ett dolt fel eller inte. Efter några dagar … Kärleken till din hund kan inte värderas i pengar. Vid leverans ska det även funnits ett veterinärvårdsintyg utan anmärkningar. Folksam Sak tillhandahåller i huvudsak försäkring för dig som person, boende, motorfordon, djur och båtar. — Priset för en dolda fel-försäkring ligger på cirka 6 500— 12 000 kr. Att ett fel klassas som medfött betyder inte … Dolda fel kan vara alltifrån skadedjur och mögel till konstruktionsfel, och om ett dolt fel upptäcks i den fastighet du sålt kan du bli skyldig att ersätta den nya ägaren med stora belopp, trots att … Skulle du hitta ett dolt fel … Med vår hundförsäkring kan du och din fyrbenta vän känna er trygga. Att sälja ett hus är en stor och komplex affär. Du kan bli ersättningsskyldig för dolda fel i fastigheten långt efter att du sålt den. Ett dolt fel på en köpt hund är ett fel som fanns vid leveransen, men som har visat sig först senare. Ett besök hos veterinären kan bli en dyr historia och om hunden blir sjuk eller skadad vill du kunna ge bästa möjliga vård utan att behöva tveka av ekonomiska skäl. Valpkullsförsäkring - kan tecknas endast för valpar födda i Sverige. Både säljare och köpare har nytta av en dolda felförsäkring.

Du kan försäkra din hund från att den är sex veckor och fram till att den fyller sju år. Du som säljer har ansvar i hela tio år för dolda fel som upptäcks efter att den nye ägaren har flyttat in. En dolda fel-försäkring gäller till och med att valpen du sålt är tre år och tre månader gammal. Omfattningen av din försäkring framgår av försäkringsvillkoret. Ett fel som upptäcks efter försäljningen kan få stora och kostsamma konsekvenser för dig som säljare. Se därför till att teckna en dolda felförsäkring senast den dag som köparen får tillträde till fastigheten. Alltså är det bra för dig som säljare att ha en dolda felförsäkring. Valpkullsförsäkring - kan tecknas endast för valpar födda i Sverige. En dolda fel-försäkring, eller säljaransvarsförsäkring som det egentligen heter, innebär att du mot en engångspremie får en försäkring som täcker eventuella kostnader för dolda fel under hela din.. Ja, du kan köpa dolda fel-försäkring för dina valpar och kattungar. Tar du över en äldre hund som redan är försäkrad i Folksam eller något annat bolag, är du välkommen att teckna en ny försäkring hos oss. På oberoende Konsumenternas Försäkringsbyrå kan du också få exempel på vilka försäkringar du behöver.