Här får du lära dig om längdenheten meter och förklaringar av decimeter, centimeter och millimeter. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Detta verktyg är mycket enkelt att använda. cubic decimeter (dm 3 ) Destination unit: milliliter (ml) Related categories: litre and multiples. For example, to find out how many millimeters in a decimeter and a half, multiply 1.5 by 100, that makes 150 millimeters in a decimeter and a half. Det förkortas "dm". The following is a list of definitions relating to conversions between centimeters and decimeters. Hur fungerar omvandlaren från Meter m? Meter är SI-enheten för längd. Längdenheten används för att beskriva vardagsnära saker, exempelvis möbler. How many decimeters in a millimeter? Decimeter kommer SI-prefixet deci. To convert between Cubic Millimeter and Cubic Decimeter you have to do the following: First divide 1.0e-9 / 0.001 = 0.000001 . En decimeter är 10 −1 meter, alltså en tiondels meter. CUBIC MILLIMETER TO CUBIC DECIMETER (mm3 TO dm3) FORMULA . Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. För att bilda längre eller kortare längdenheter används SI-prefix, som ger till exempel 1 centimeter (0,01 m). cubic kilometer (km 3) cubic hectometer (hm 3) cubic decameter (dam 3) cubic meter (m 3) cubic decimeter (dm 3) cubic centimeter (cm 3) cubic millimeter (mm 3) hectoliter (hl) decaliter (dal) centiliter (cl) milliliter (ml) metric volume units. To convert between Milliliter and Cubic Decimeter you have to do the following: First divide 0.000001 / 0.001 = 0.001 . Online calculator to convert centimeters to decimeters (cm to dm) with formulas, examples, and tables. 1 Millimeter is equal to 0.01 decimeter. Our conversions provide a quick and easy way to convert between Length or Distance units. 1 Decimeter = 100 Millimeters. Online calculator to convert cubic millimeters to cubic decimeters (mm 3 to dm 3) with formulas, examples, and tables. MILLILITER TO CUBIC DECIMETER (ml TO dm3) FORMULA . För att kunna jämföra olika längder jämför vi dem med små avstånd vi kallar meter, decimeter, centimeter och millimeter. (2020-04) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter).Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. Our conversions provide a quick and easy way to convert between Volume units. Then multiply the amount of Cubic Millimeter you want to convert to Cubic Decimeter… The following is a list of definitions relating to conversions between cubic millimeters and cubic decimeters. Then multiply the amount of Milliliter you want to convert to Cubic Decimeter, use the chart below to guide you. Vi kan tänka oss dessa mått som små sträckor: En centimeter: En decimeter är tio centimeter: På samma sätt kan du lägga ihop 10 decimeter och bilda en hel meter. En meter är numera formellt definierad som längden av den sträcka som ljuset tillryggalägger i absolut vakuum under tiden 1/299 792 458 sekund. Konvertera enkelt Meter m till andra mätningar med detta onlineverktyg. Du behöver endast skriva de kvantiteter du vill konvertera (uttryckt i Meter för att konvertera till andra mätningar.