National approach to artificial intelligence 1There is no one single, clear-cut or generally accepted definition of artificial intelligence, but many definitions.In general, however, AI refers to intelligence demonstrated by machines. "Artificiell intelligens" är ett delområde av datavetenskap som utnyttjar allmänna datavetenskapliga tekniker. Systemet kan exempelvis sortera bland information och avgöra vilket svar som passar bäst till en fråga. Artificiell intelligens är programvaror och tjänster som tänker intelligent.
Kursen ger en bred översikt över området artificiell intelligens och presenterar grundläggande metoder för konstruktion av system som kan lösa problem, föra förnuftiga och rationella resonemang och kommunicera i naturligt språk. AI Competence for Sweden är ett nationellt initiativ för utbildning och kompetensutveckling inom artificiell intelligens. Regeringen lanserade initiativet i juni 2018. Kursens mål är att introducera begrepp och tillämpningar inom artificiell intelligens … Om du saknar någon kurs från gymnasiet som krävs för behörighet och inte hinner bli klar före 15 april/15 oktober så kan du komplettera med meriter fram till sista datum för komplettering men observera att du måste har gjort din ansökan på antagning.se före den 15 april respektive 15 oktober.

Så, för att kunna arbeta med att utveckla AI, behöver man lära sig programmering och datavetenskap av olika slag, algoritmer , programspråk , logik , statistik mm.

LE CERCLE - Avec l’émergence de l’intelligence artificielle dans les entreprises, les assistants virtuels intelligents sont des collègues en puissance. Ett nationellt initiativ för utbildning och kompetensutveckling inom artificiell intelligens.

Vinnova (Sweden’s innovation agency) (2018)