24 timmar inför Guds ansikte. ... Gudstjänst, Jesus, Musik. Idag är det palmsöndag och kollekten går till Act Svenska kyrkan. Verket bygger på passionsberättelsen om Jesu lidande och död så som den skildras i Johannesevangeliet. * Herre Gud, himmelske Fader, som av din faderliga nåd inte har sparat din enfödde Son, utan utgivit honom till korsets död för vår skull! ”Ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem!

Församlingsblad februari 2018 1.

Fasteinsamlingen avslutas och nu behövs hjälpen mer än någonsin. Öppna pass idag kl 10-12 samt 16-18 Avslutande gudstjänst i morgon kl 10:30 Kanske blir det lika vackert väder som idag! 18.00 framförs J S Bachs Johannespassionen i Örby kyrka av Örby och Ytterby förstärkta kyrkokörer, orkester och solister.

... Bönestunden är cirka 10 minuter.

Vanliga söndagar är det gudstjänster i Ytterby kyrka kl 10, Kastalakyrkan kl 10, Kungälvs kyrka kl 11 och Munkegärdekyrkan kl 17. Kyrkodagen med årsmöte inleddes med en gudstjänst där Per-Anders Grunnan hade altartjänsten och Gunnar Juelsson predikade. Middagsbön kl 12. Kungälvs kyrka Gudstjänst kl 11 Ytterby kyrka Gudstjänst kl 10 Kastalakyrkan Högmässa kl 10 Munkegärdekyrkan Högmässa kl 17 . Nu börjar församlingens bönedygn. Texterna handlar om hur Jesus rider in i Jerusalem. 08–10 Kareby församlingshem Lördag 9/9 kl. Start 3/9. 10–12 Torsdag 14/9 kl.

Start 5/9. Kungälvs kyrka: Go stämning i Pingst Kungälv! öppen kyrka Kastalakyrkan torsd kl 10-12, enkelt kaffe och möjlighet till bön och ljuständning. Samling i Ytterby kyrka kl. ... anför Ytterby av Per-Anders Grunnan. Därifrån vandrar vi 12 km längs Sankt Halvardsleden.

Amen. kyrka och att vara med-lem i Kristi kropp”. våffelcafé Kastalakyrkan tisd kl 10-12 med middagsbön kl 12. Konfirmand i Kungälv Box 344 Kungälv, 44210 .

Varmt välkommen! Idag, gudstjänst kl 10.00 10 firar vi den Gudomliga Liturgin med extra glädje då vi vid detta tillfälle också tar emot personer i ... Denna kyrka var byggd av en invånare från staden Laodikeia i tacksamhet till Gud som ... bl.a. Kl. Motsvarande förslag framförs också av ett antal församlingar såsom Ytterby församling, ... för att markera skillnaden mellan bibeln och bekännelseskrifterna samt andra dokument som idag antas ... Tidigare fanns i 1686 års kyrkolag en närmare bestämning av Svenska kyrkans identitet som en kyrka med evangelisk-luthersk bekännelse. Lördag 16/9 kl. ... Ytterby kyrka. Lördagen den 19/12 kl. Start 5/9. 14 oktober kl. Idag finns bara ruiner kvar av denna kyrka… På Långfredagen den 10 april kl. Gudstjänst firas söndag kl 10 och mässa en gång i månaden kl 18. 20.00 firar vi en kort nattvardsandakt. den gamla kyrkan i Ytterby väster om Kungälv. 17–20 Information om kyrkovalet 3. Välkommen till gudstjänst i Munkegärdekyrkan. Se BILDER - och läs recensioner av KUNGäLVS KYRKA och andra kyrkor!