:) så kolla med BVC eller nån öppen förskola.

Svara. I flera fall spåddes detta kunna leda till extra utgifter för kommuner i Sverige.

Rapportera. – Vi följer kammarrättens dom och vill samtidigt underlätta för vårdnadshavarna för att få ihop vardagen. I min kommun kan man skänka blöjor till dom som behöver de mer. Den domen står nu fast. Malmö stad gjorde tidigare i år en preliminär beräkning för blöjkostnader för de drygt 20 000 … Nu kan en dom göra att alla kommuner som har en maxtaxa för förskolan måste erbjuda gratis blöjor. – Jag hoppas att jag slipper dra in på personal för att kunna köpa blöjor, säger Eva Axelsson, förskolechef i Karlskrona, till BLT .

Striden om blöjbetalningen blossade upp när Värmdö kommun upptäckte att en privat förskola inte försåg barnen med blöjor. Frågan vad som gäller i en kommun där alla förskolor tillämpar samma rutiner vad gäller tillhandahållande av blöjor har inte prövats. Typ flyktingar. Målet tar heller inte sikte på om det är lagligt eller inte lagligt att en förskola inte tillhandahåller blöjor – fallet gäller kostnadskonsekvenserna i … En dom visade att förskolor i kommuner med maxtaxa kan tvingas tillhandahålla blöjor till barnen. Vad som ska ingå i maxtaxan är inte specificerat, men enligt förarbetena till lagen framgår det att mål­tider alltid ska ingå. Om en familj betalar den högsta tillåtna avgiften får förskolan inte ta ut någon ytterligare avgift. Kommunen krävde då bolaget som drev förskolan på ett vite på motsvarande 30 000 kronor. Jag tycker det är egoistisk av förskolor att ha sånt krav plus som visade praktiken inte alla fröken vet hur ska man göra rätt med tejpblöjor ! Enligt förvaltningsrättens mening innebär det förhållandet att en förskola inte tillhandahåller blöjor till barn som är i behov av detta i förskolan att vårdnadshavare till dessa barn påförs en kostnad som får anses vara en nödvändig förutsättning för att delta i förskolans verksamhet och därmed utgör en avgift. HFD prövar inte kammarrättens dom om blöjor på förskolan Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte pröva kammarrättens dom som innebär att Värmdö kommun har haft rätt att vid vite förelägga en fristående förskola att upphöra med uttag av avgifter utöver maxtaxan från vårdnadshavarna. Är det något riksdagsledamöter har koll på är det jordnära taxe- och avgiftsfrågor på hemmaplan. Jag tror faktiskt att det stod ett bästföre på de men det hade iallafall inte passerats ännu. I höstas avgjordes en tvist mellan Värmdö kommun och en privat förskola i kammarrätten. Striden om blöjbetalningen blossade upp när Värmdö kommun upptäckte att en privat förskola inte försåg barnen med blöjor. I förra veckan berättade vi om Kammarrättens i Stockholm dom om att blöjor ska ingå i maxtaxan och att förskolor därför inte får kräva att föräldrar ska betala ytterligare för blöjorna. Jag sparade ett halvt paket från hösten 2014 tills nu, våren 2016. MLennartsson. Ekonomiskt kan det slå hårt mot verksamheten.
Att en förskola inte tillhandahåller blöjor till barn i förskolan innebär enligt kammarrätten att föräldrarna till barn som behöver blöjor belastats med en kostnad som är nödvändig för att barnen ska kunna vara på förskolan. Nu kan det också bli så att även blöjor ska ingå. Det innebär att de finns ett tak för hur hög avgiften får bli. Om lagstiftaren haft för avsikt att inkludera blöjor i maxtaxan hade lagen haft en skrivning om det, för det vore en betydande förändring för den stora majoriteten av kommunerna. Den som har ett barn på förskola betalar som mest drygt 1 400 kronor per månad. :) 2016-04-11. Alla kommuner använder sig av maxtaxan idag. Dom i Kammarrätten om att förskolor ska betala för blöjor, inte föräldrarna. Kostnaden är därför en avgift och förskolans rutin strider mot vad som gäller för maxtaxa. Tidigare i år dömdes en fristående förskola i Värmdö kommun att betala vite på 30 000 kronor, eftersom de inte erbjöd blöjor. ... en dom som alltså står fast. I nya förskola få vi använda vilket som helst blöjor men de säger att byxblöjor är bättre för barn, de ska inte sitta så tight heller.

Kan en förskola kräva att föräldrar ska betala för till exempel frukt eller blöjor? Det borde ha gått att resonera på ett annat sätt. Strax innan jul fastställde Högsta förvaltningsdomstolen en dom från kammarrätten, ... har inte kommunen tillhandahållit gratis blöjor medan en privat förskola gjort tvärtom. Kommunerna måste nu betala barnens blöjor ute på förskolorna – detta enligt en ny dom.