Det som är relativt nytt senaste åren är att man inte ens får börja gräva innan man från kommunen fått ett startbesked.

De ska börja gräva strax och då får vi förhoppningsvis reda på att inte behöver påla. Du får inte börja bygga innan du har fått ett startbesked. Vid enklare åtgärder kan startbesked meddelas i samband med beslut om bygglov eller ges direkt för anmälningspliktiga åtgärder.

Beskedet lämnas när vi anser att gällande byggregler kommer att uppfyllas. Beskedet lämnas när vi anser att gällande byggregler kommer att uppfyllas. Det räcker numera inte med ett bygglov, kommunen måste ge ett startbesked innan arbetet får påbörjas.

Du får inte alltid börja bygga trots Startbesked in Arkitektur Byggande och byggregler Bygglov - så funkar det on oktober 12, 2018 oktober 10, 2018 Dela Facebook Twitter Pinterest Email 1 I revideringen av Plan- och bygglagen (PBL) som gjordes 2011 infördes begreppet startbesked .

Vid enklare åtgärder kan startbesked meddelas i samband med beslut om bygglov eller ges direkt för anmälningspliktiga åtgärder. Om du alltså inte fått sådant besked, får du alltså inte börja gräva.

När du har fått ditt startbesked kan du, 4 veckor efter det att beslutet om bygglov har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, påbörja de åtgärder som du har fått bygglov för.

Så även om kommunen anser att det är förbjudet att börja gräva för avlopp och schakta lite tunt i marken … Den som till exempel startar ett villabygge innan startbesked har meddelats kan enligt plan- och byggförordningen drabbas av en byggsanktionsavgift baserat på ett prisbasbelopp (47 300 kronor för år 2020)! Uppdaterar er … Om du påbörjar åtgärden utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

Många kommuner övertolkar lagar och regler samt hittar på egna tumregler som inte nödvändigtvis klarar en juridisk prövning. Ett startbesked behövs för att få påbörja en byggnads-, rivnings- eller markåtgärd.

Om du börjar du bygga utan startbesked …

Det är dem kontrollansvariga som bestämmer och valliderar det där. I startbeskedet fastställer vi bland annat kontrollplanen. I startbeskedet fastställer vi bland annat kontrollplanen. Nackdelen med den metod är att jag behöver gräva vid två tillfällen. Du får ett startbesked när vi bedömer att gällande byggregler kommer att uppfyllas.

Den som till exempel startar ett villabygge innan startbesked har meddelats kan enligt plan- och byggförordningen drabbas av en byggsanktionsavgift baserat på ett prisbasbelopp (47 300 kronor för år 2020)! Om den ändå skulle börja blomma innan nattfrosten är förbi, så behöver den skyddas mot nattfrost med skyddsväv, men bina behöver komma till under dagen, förstås. För att få ett startbesked ska byggherren kunna visa att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.