När det är dags för pension väljer du också om du vill ha utbetalning livet ut eller under en kortare tid. Du kan göra upp till tre uttag. Det försäkringsbolag som förvaltar pengarna betalar ut dem när du går i pension. Det kan vara intressant om du har tänkt fortsätta jobba, men vill minska din arbetstid. Kan jag ta ut pension samtidigt som jag fortsätter jobba? ... och det är också Alecta som förvaltar och betalar ut pengarna. ... Vidare antas att avgifter till Collectum är 1,0% och avgift till Alecta är 0,4%. Du kan ta ut en del av din pension om du vill, till exempel kan du ta ut 25 procent och vänta med resten. Vi samlar automatiskt in dina pensioner för att ge dig en samlad bild av dina pensioner. Pension före 65 år. Logga in på Mina sidor och se vilka efterlevandeskydd du har valt. På Mina sidor får du fylla i från när utbetalningen ska starta, hur länge pensionen ska betalas ut och dina kontouppgifter. Dör du när du börjat ta ut din pension får dina efterlevande de utbetalningar som du själv annars skulle fått, som längst tills pensionen betalats ut i 20 år. Ta ut del av din pension. Om man har en årsinkomst över 452 200 kr (gäller 2017), alltså motsvarande cirka 37 700 kr/mån, får man betala statlig inkomstskatt över denna gräns. Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL ... Men du har också möjlighet att ta ut den tidigare eller senare. Du kan som tidigast börja ta ut din allmänna pension från det att du fyllt 62 år. Genom att välja bort återbetalningsskyddet innan du börjar ta ut din pension (livslångt uttag), ökar du din egen ITP-pension med 15–20 procent.
Om dina barn är vuxna kanske du inte behöver familjeskydd eller återbetalningsskydd längre. De antar också att löneökningarna är: ... Det vore då olyckligt att ta ut sin flexpension som lön direkt. Tjänsten är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Om du är född 1958 eller tidigare kan du tidigast ta ut din pension från det att du fyllt 61 år enligt gällande övergångsbestämmelser. Mer pension till dig och en möjlighet att gå i pension några år tidigare. ... Om du har ITP2 är det normalt Alecta som är försäkringsgivare, men det finns också andra mindre pensionskassor med ITP-liknande avtal. Du kan Du kan ta ut hela eller delar av den allmänna pensionen från och med den månad du fyller 61 år. Då kan du välja att ta ut inkomstpension och premiepension tillsammans, eller var för sig. Logga in på Mina sidor och tjänsten Räkna på din pension en till sex månader innan du vill att utbetalningarna ska starta. Du kan inte göra några egna val för ITP 2-delen. Har tagit ut lite småsparande från pensioner. Jag funderar nu på att ta ut från min pension. Alecta har jobbat med tjänstepensioner sedan 1917. Återbetalningsskyddet innebär att kapitalet i din tjänstepension betalas ut om du dör före pension. Du kan tidigast ta ut din pension från och med månaden efter att du har fyllt 55 år. minPension ger dig enkelt koll på hela din pension. Hur mycket pengar betalas ut?

... s ålderspension kan du börja ta ut tidigast från 55 år. Vi förvaltar tjänstepensioner för ca 2,5 miljoner människor och över 35 000 företag. Att ta ut pension samtidigt som man jobbar ökar sannolikheten för att man hamnar över brytpunkten för statlig inkomstskatt.