Bilers 202 km till C Lindskog Överf till Handkassa för täckning av underskott (skuld t C Lindskog) Hyra av släpvagn, ers t C Lindskog Ing.
Darlin, C Bryhn Transport av sällskapets arkiv från Eslöv till Ossjö.
Faktura fr Grand Hotel gällande En Fyra Skåne Överf från En Fyra Skåne B+?

balans Bankgiro Intäkter Bankgiro Utgifter Bankgiro Utg.