1177 Vårdguiden - tryggt om din hälsa och vård 1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges regioner. På grund av säkerhetsskäl kan vi inte hantera patientärenden eller besvara frågor om vård via e-post. Du har rätt att påverka om vårddokumentationen görs tillgänglig inom en vårdgivares verksamhet samt tillgänglig för andra vårdenheter. I bestämmelsen, 4 kap. Du kan själv välja vilka som inte ska se din journal genom att spärra den. Hitta kontaktuppgifter till alla mottagningar. Välkommen att följa oss på resan! Mottagare och avsändare ska skrivas tydligt på kuvertet. Journalkopior ska läggas i ett kuvert med avsändarens streckkod. Här hittar du information. Vi finns alltid med dig när du vill må bättre. 1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges regioner. Du kan också vända dig till den vårdenhet som journalen gäller, göra en beställning via 1177 vårdguidens e-tjänster, eller göra en beställning via vanlig post med berörd vårdenhet angiven som mottagare. Vårdnadshavare som har barn som är under Vi finns alltid med dig när du vill må bättre. 1177 Vårdguiden drivs gemensamt av alla regioner i landet och består av allt från sjukvårdsrådgivning via telefon till e-tjänster för att boka tid, förnya recept eller läsa sin journal. Skicka journal. Du som patient kan själv inte bestämma om det ska föras en journal eller inte, det görs på alla patienter som får vård. » Gå till 1177 Vårdguiden. Regionen är till för alla som bor och arbetar här i Halland. I regionarkivet finns handlingar som innehåller uppgifter om enskilda människors liv, t ex vad för sorts sjukvård man fått. invånare i Halland via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vårdgivare? Intern post. Här hittar du uppdaterad information om läget i Halland och länkar till andra myndigheter. Dessa hanteras via 1177 Vårdguidens e-tjänster, logga in här, eller genom att du kontaktar din mottagning direkt via telefon. 8 § SOSFS 2008:14, står att den person som lämnar ut patientuppgifter ska försäkra sig om att endast rätt mottagare tar emot uppgifterna. Vi har kommit en bra bit på väg. 1177 Vårdguiden – om hälsa och vård. Arkiven finns redovisade i … 1177 Vårdguiden - tryggt om din hälsa och vård 1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges regioner. Vi finns alltid med dig när du vill må bättre. Rent praktiskt drivs tjänsterna av bolaget Inera, som ägs av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. I vissa landsting kan du läsa information ur din journal via 1177 vårdguidens e-tjänster. This study examines the impact of transformational and transactional leader behaviors on the sales performance and organizational citizenship behaviors of salespeople, as well as the mediating role played by trust and role ambiguity in that process. 1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges regioner. Utbildning, detaljerade manualer och initialt stöd underlättar i hög grad övergången från pappersjournal till digital journal. Vi finns alltid med dig när du vill må bättre. Vi är på väg. Är det något som är justerat nu när breddinförandet sker? Kontaktuppgifter, öppettider och övrig information om vård- och tandvårdsmottagningar hittar du på 1177.se. Vår vision är ”Halland ­ – bästa livsplatsen”. Kuvertet ska förslutas. Läs om hälsa, sjukdomar, besvär och rättigheter. Din beställning ska innehålla följande: Det innebär att genom att logga in på www.1177.se kommer de som vårdats i Halland och är över 18 år kunna läsa vissa delar av sin egen journal, exempelvis journalanteckningar, vissa provsvar med mera som finns i journalssystemet VAS. Vi har slipat ytterligare på formuleringar och flöden i PMO för att anpassa till barnhälsovården i Halland och underlätta dokumentationen. Du kan även läsa om beslut, om hur verksamheter styrts och organiserats, samt hur resurserna har fördelats för att tillgodose behov hos Hallands befolkning.