Vad som krävs för att få ett nytt körkort tillverkat efter återkallelse beror bland annat på varför ditt körkort har varit återkallat, om återkallelsetid (spärrtid) har bestämts och i så fall hur lång den har varit. Ett körkort eller körkortstillstånd ska bland annat återkallas om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort (5 kap. Prövotid gäller inte för körkort med behörigheten AM. Här inräknas bland annat narkotikabrott. Om körkortshavaren redan har ett giltigt körkort med annan behörighet, ska prövotiden endast omfatta vad som kan återstå av prövotiden för det äldre körkortet. Enligt Rikspolisstyrelsens allmänna råd om vapenlagstiftningen kan allvarliga narkotikabrott samt missbruk av narkotika medföra återkallelse av vapentillstånd. I ett tämligen nytt och uppmärksammat rättsfall, fick en person omvandlat 3 års återkallelse till en varning. Det kan även bli aktuellt att återkalla körkort av andra orsaker såsom sjukdom, missbruk eller grov brottslighet. Återkallelse av körkort eller varning. Se bara på detta rättsfall som handlade om återkallelse av taxiförarlegitimation. Vid vissa trafikbrott och förseelser blir det aktuellt med körkortsingripande. Mvh Ibland kan det vara väl värt att överklaga Transportstyrelsens beslut. En av de saker som kan föranleda ett ifrågasättande av lämpligheten är dock att innehavaren gjort sig skyldig till brott. Det år flera olika förseelser som gör att körkortet kommer i … Jag blev inte intagen på urin prov eller liknande och erkände allt. Det ska alltid tillverkas ett nytt körkort efter återkallelse. Bestämmelserna om återkallelse av körkort är desamma som bestämmelserna för återkallelse av körkortstillstånd. Frågan om man blir av med körkortet när man döms för narkotikabrott regleras i körkortslagen. Ingripande mot körkortstillstånd, traktorkort och förarbevis sker enbart genom beslut om återkallelse … Här reder vi ut begreppen om man blir av med körkort och vapentillstånd om man döms för narkotikabrott. Hej! Ett ingripande mot körkort eller körkortstillstånd, traktorkort och förarbevis sker genom beslut om återkallelse av körkortet, beslut om körkort med villkor om alkolås eller genom varningsbeslut.

3 § p6 körkortslagen). I början av året blev jag tagen vid Sverige - Danmark gränsen med 0,38 g cannabis och blev åtalad för ringa narkotika innehav, hur påverkar detta mig när jag ska ta körkort? För ett körkort som utfärdats efter godkänt förarprov gäller en prövotid av två år från dagen för provet.